„Bez Dogmatu” w warszawskim Tarabuku na spotkaniu z cyklu „Kawa i czasopisma”

Zapraszamy na spotkanie z redakcją kwartalnika „Bez Dogmatu” z okazji ukazania się 100. numeru. „Bez Dogmatu” określa się jako czasopismo kulturalno-polityczne. Oznacza to m.in., że redaktorzy i autorzy publikowanych tekstów nie ukrywają swoich przekonań. Wyraźnie zdefiniowany – lewicowy – światopogląd wpływa na dobór poruszanych kwestii i prezentowaną tematykę. Jak zatem umiejscowić kwartalnik wśród innych czasopism […]

Szkolenia: „Globalny świat pracy – Globalne działania”

Polska Zielona Sieć oraz Rada OPZZ Województwa Małopolskiego ogłaszają nabór uczestniczek i uczestników do drugiej edycji bezpłatnego cyklu szkoleń pt. „Globalny świat pracy – Globalne działania”. Szkolenia odbędą się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Godna Praca – Godne Życie!”, który w Polsce realizowany jest przez Polską Zieloną Sieć oraz Radę OPZZ Województwa Małopolskiego. Szkolenie adresowane […]

Nowe „Bez Dogmatu”: 100 numerów, zero autorytetów!

Ukazał się setny, jubileuszowy numer kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Główny dział dotyczy krytycznego stosunku do autorytetów i autorytaryzmu w Polsce. Znaleźć w nim można m.in. artykuł Piotra Szumlewicza o ekstazie polskich elit z okazji dwudziestopięciolecia transformacji, Agnieszki Mrozik analizę zjawiska wytwarzania mitu Solidarności w autobiografii Karola Modzelewskiego, Anny Dzierzgowskiej krytykę roli Adama Michnika w procesie […]