Nowy numer kwartalnika „The Polish Review” o women’s i gender studies

21 maja b.r. ukazał się numer specjalny kwartalnika naukowego „The Polish Review” (nr 1, 2014), zredagowany przez profesor Halinę Filipowicz (University of Wisconsin-Madison, USA). Numer ten prezentuje nowe ujęcia metodologiczne w dziedzinie women’s i gender studies. WWW: http://www.jstor.org/stable/10.5406/polishreview.59.1.issue-1  Spis treści:Początek formularza Front Matter (pp. 1-2)   ARTYKUŁY Halina Filipowicz, “Am I That Name?” Feminism, Feminist Criticism, […]