Seminarium naukowe: Objawienia maryjne – negocjacje i eksperymenty religijne na ukraińskim Zakarpaciu

Instyrut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zaprasza na seminarium naukowe z udziałem dr Agnieszki Halemby (IEiAK UW)

Objawienia maryjne – negocjacje i eksperymenty religijne na ukraińskim Zakarpaciu

środa 28.05.2014, godz. 10.30, ul. Żurawia 4, sala 108

Czy objawienia maryjne są miejscami konserwatywnej religijności i tradycjonalizmu? Czy są one potrzebne Kościołowi Katolickiemu – jako organizacji, jako wspólnocie wiernych i jako wspólnocie mistycznej? Czy przesłania przekazywane przez wizjonerów mogą pomóc w zrozumieniu współczesnych przemian religijności? Czy Matka Boska pozwala na religijne eksperymenty?

W oparciu o badania wokół miejsca objawień Matki Bożej i innych świętych na ukraińskim Zakarpaciu powstała książka, której główne wątki przedstawione zostaną podczas seminarium. Miejsce objawień ukazane jest w niej jako arena intensywnego religijnego eksperymentowania, stanowiąca wyzwanie, a zarazem źródło ożywienia i transformacji dla Kościoła Katolickiego. Negocjacje prowadzone wokół miejsca i treści objawień stają się punktem wyjścia do rozważań na temat przemian religijności w ZSRR i po jego upadku.