Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na promocję książki Agnieszki Kościańskiej Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. czwartek, 29 maja, godz. 18:00 Pracownia Duży Pokój, ul. Koszykowa 24/12 Podczas spotkania dyskutować będą: dr Agnieszka Kościańska, wicedyrektorka Instytutu Etnologii […]