Spotkania z działacz(k)ami pracowniczymi z Bangladeszu

Kampania Kupuj Odpowiedzialnie oraz Clean Clothes Polska zapraszają na 2 wyjątkowe spotkania z działacz(k)ami pracowniczymi z Bangladeszu, którzy opowiedzą o społecznych skutkach przeniesienia produkcji odzieży przez globalne koncerny do ich kraju. Podczas spotkania zostanie też zaprezentowany raport „Grubymi nićmi szyte” oparty na 100 wywiadach przeprowadzonych z bangladeskimi pracownicami, szyjącymi odzież dla trzech polskich firm: LPP (m.in. Reserved, Cropp) Monnari oraz Carry.

>> W środę 28 maja o godzinie 19.00 do reporterskiej kawiarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 12, w Warszawie. (LINK: http://goo.gl/OgY8fd)

>> W czwartek 29 maja o godzinie 18.00 do Bunkra Sztuki przy pl. Szczepańskim 3a, w Krakowie. (LINK http://goo.gl/0ZcsL2)

Odzież przeznaczona na zachodnie rynki to obecnie ponad 80% eksportu Bangladeszu. Rozwój sieci fabryk przyniósł zatrudnienie setkom tysięcy ubogich mieszkanek i mieszkańców wsi, jednak nie zapewnił im godziwych wynagrodzeń ani bezpiecznych warunków pracy Wyzysk, łamanie praw pracowniczych, represje to niestety chleb codzienny bangladeskich szwaczek. Clean Clothes Polska (CCP) przeprowadziła badania warunków pracy w trzech fabrykach produkujących na zlecenie polskich firm odzieżowych: LPP, Carry, Monnari i w przeszłości – Redan. Wywiady z prawie 100 osobami szyjącymi ubrania polskich marek pokazały, że warunki ich pracy odbiegają znacząco od standardów praw pracowniczych. Szwaczki pracują w ciągłych nadgodzinach, często 7 dni w tygodniu, bez zwolnień w razie choroby i płatnych urlopów. Żyją w slumsach, całymi rodzinami w jednym pomieszczeniu, a płace nie wystarczają na podstawowe potrzeby. Nie mają ochrony związków zawodowych, zdarzają się wobec nich przypadki przemocy słownej i fizycznej.

Lekceważenie standardów pracy sprzyja jednak interesom globalnych koncernów odzieżowych, które czerpią milionowe zyski dzięki taniej sile roboczej, niskim podatkom i umywaniu rąk od odpowiedzialności za wypadki przy pracy. Po tragicznej katastrofie z 24 kwietnia 2013 r., kiedy runął budynek Rana Plaza grzebiąc ponad 1130 osób i raniąc ponad 2 tysiące, coraz liczniejsze środowiska kwestionują zasadność korporacyjnego wyścigu na dno w zakresie bezpieczeństwa w fabrykach i wysokości płac. Również polskie firmy odzieżowe, które przeniosły produkcję do Azji spotykają się z coraz silniejszą krytyką ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Badania przeprowadzone na zlecenie Clean Clothes Polska dobitnie wskazują na konieczność poprawy sytuacji pracownic szwalni zarówno w zakresie płac, jak i prawa do zrzeszania się czy przejrzystości w zakresie zatrudniania pracownic.

O możliwościach wprowadzenia globalnych zmian i środkach koniecznych do uczynienia międzynarodowych korporacji odzieżowych bardziej odpowiedzialnymi rozmawiać będą:

Rokeya’a Rafique – bangladeska specjalistka ds. rozwoju oraz praw kobiet. Jest dyrektorką “Karmojibi Nari”, wiodącej organizacji pozarządowej w Bangladeszu, która zajmuje się wzmacnianiem pozycji kobiet oraz pomocą prześladowanym pracownikom.

Babul Akhter – przewodniczący Bangladeskiej Federacji Pracowników Sektora Odzieżowego i Przemysłowego. W 2010 r. Babul Akhter był prześladowany za swoją działalność związkową.

Tara Scally – przedstawicielka inicjatywy wielostronnej Fair Wear Foundation, której celem jest poprawa warunków pracy w fabrykach odzieżowych szyjących na zlecenie zachodnich marek.

Joanna Szabuńko – przedstawicielka Clean Clothes Poland, ekspertka ds. globalnego przemysłu odzieżowego, autorka raportu nt. sytuacji pracowników w fabrykach, w których powstaje odzież dla polskich marek odzieżowych.

Spotkanie w Warszawie poprowadzi Adam Leszczyński, publicysta i dziennikarz gazety Wyborczej, zaś spotkanie w Krakowie dr Katarzyna Jasikowska z Instytutu Socjologii UJ.

>> Spotkanie w Warszawie (http://goo.gl/OgY8fd)

>> Spotkanie w Krakowie (http://goo.gl/0ZcsL2)