Spotkanie z Lydią Bauman

Malarstwo Lydii Bauman znajduje się na granicy nowoczesności i ponowoczesności. Jego korzeni możemy doszukiwać się w nurcie kubizmu i ekspresjonizmu. Obrazy Lydii nie są w pełni abstrakcyjne ani też przedstawiające. Są traktatami filozoficznymi wyrażającymi afirmację przyrody, życia; jednocześnie są jednak pełne nostalgii. We wcześniejszej fazie prace Lydii Bauman przedstawiały bezludne krajobrazy, pejzaże nie mające wyróżników […]