Seminarium: Płeć filozofii, filozofia płci – rozważania o kategorii gender w filozofii

Komisja Rektorska do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji, której celem jest m.in.   przeprowadzanie kampanii informującej o problemach związanych z dyskryminacją, zaprasza na cykl seminariów pt. Kategoria gender w nauce i w działaniach antydyskryminacyjnych. Podczas seminariów przedstawiona zostanie m.in. kategoria gender w socjologii, psychologii, prawie, filozofii, psychologii,  a także  najnowsze, polskie i światowe  badania   prowadzone z uwzględnieniem perspektywy płci społeczno- kulturowej (gender), a także jej związek z polityką równościową  i przeciwdziałaniem  dyskryminacji z powodu płci.  

Seminaria odbywać się będą w ostatnie środy każdego miesiąca. Drugie  seminarium, na którym dr  Monika Rogowska-Stangret    wygłosi wykład na temat: Płeć filozofii, filozofia płci – rozważania o kategorii gender w filozofii odbędzie się  26 marca  o godz. 18.30 w sali 211 w budynku Starego BUW , Krakowskie  Przedmieście 26/28