Seminarium: Płeć filozofii, filozofia płci – rozważania o kategorii gender w filozofii

Komisja Rektorska do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji, której celem jest m.in.   przeprowadzanie kampanii informującej o problemach związanych z dyskryminacją, zaprasza na cykl seminariów pt. Kategoria gender w nauce i w działaniach antydyskryminacyjnych. Podczas seminariów przedstawiona zostanie m.in. kategoria gender w socjologii, psychologii, prawie, filozofii, psychologii,  a także  najnowsze, polskie i światowe  badania   prowadzone z uwzględnieniem perspektywy […]