Seminarium: Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców

W imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Instytutu Spraw Publicznych i Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium

Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców

Czas i miejsce:
Pałac Staszica w Warszawie 31 marca 2014 roku
w godz. 9.30-15.00, w sali 203 (II p).

Seminarium będzie podsumowaniem wspólnego projektu SIP i ISP Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet państwa.

W ramach projektu ISP przeprowadził badania dotyczące zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców, zaś SIP – przemocy doświadczanej przez uchodźczynie w Polsce. Podczas seminarium zaprezentujemy Państwu wyniki badań i rekomendacje oraz zaprosimy do dyskusji na temat możliwej poprawy sytuacji przymusowych migrantów w dwóch wyżej wymienionych obszarach.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy kierować do p. Aleksandry Zając: a.zajac@interwencjaprawna.pl lub pod nr telefonu/faksu: 22 621 51 65 do 27 marca.

Program i więcej informacji>>