Seminarium: Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce

Fundacja ICRA we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta serdecznie zapraszają na trzynaste seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej:

„Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce:  w pułapce konserwatyzmu?”

Czas: czwartek, 27 marca, 2014, godzina 18.00

Miejsce: Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta, ul. Podwale 11, Warszawa, sala seminaryjna

Paneliści:

Dr Elżbieta Korolczuk, Södertörn University, Szwecja.

Dr Dorota Szelewa, Instytut Polityki Społecznej UW, Fundacja ICRA,

Dr Michał Polakowski, Fundacja ICRA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o wysłanie zgłoszenia do 26 marca  na adres seminaria@icra.pl

Od kilku lat wzmożone zainteresowanie polityką rodzinną spowodowane jest niekorzystnymi trendami demograficznymi, ale również – zmieniającymi się wzorcami rodzicielstwa, podziału ról w rodzinie, czy postrzeganiem miejsca dziecka w rodzinie. Z jednej strony niekorzystny wpływ demografii na rozwój ekonomiczny kraju stanowi argument na rzecz zwiększenia wsparcia dla rodziny, zwłaszcza w postaci świadczeń pieniężnych. Z drugiej, rzeczywistość zmian kulturowych czy transformacja ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i w społeczeństwie nie mają odbicia w bardziej progresywnym podejściu do polityki rodzinnej. Innymi słowy, obecna wizja polityki rodzinnej wydaje się nie doganiać rzeczywistości zmian i nowych potrzeb społecznych. Skutki braku tego dostosowania to nie tylko trudności w osiągnięciu równowagi pomiędzy pracą i domem czy niż demograficzny, ale również zdezorientowanie i frustracja osób decydujących się na dziecko. Czy polska polityka rodzinna znalazła się w pułapce konserwatyzmu?

Podczas spotkania poddane dyskusji zostaną następujące problemy/pytania:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktualnym dyskusjami toczącymi się na temat polityki wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce. Uczestniczkom i uczestnikom spotkania rozesłany zostanie krótki tekst wprowadzający.