Czego Ukraina może oczekiwać dziś od Zachodu? Apel profesora Marynovycha

Piszę do was jako były więzień sumienia w erze Breżniewa. Wszystkie inne moje tytuły nie mają znaczenia wobec tego, co dzieje się na krwawiącym, ukraińskim Majdanie. Przez całe życie podziwiałem cywilizację Zachodu jako domenę wartości. Dziś bliski jestem parafrazy słów [Shakespeare’a]: „Słabości, twoje imię – Europa!”. Ciężar zawartej w nich goryczy odpowiada sile naszej miłości […]