O aktualności hasła „prawa kobiet prawami człowieka”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na Doroczny Wykład Otwarty Pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik “O aktualności hasła ‘prawa kobiet prawami człowieka’”. Wykład, który wygłosi w tym roku Pani Barbara Limanowska (konsultantka ONZ i OBWE w dziedzinie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz […]