Feminarium: Czarne Polki. Marginesy polskiego feminizmu

Fundacja Gender Center, Instytut Badań Literackich PAN oraz Wydawnictwo Krytyki Politycznej zapraszają na spotkanie Czarne Polki. Marginesy polskiego feminizmu wokół książki bell hooks Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum (2013).

Spotkanie odbędzie się 20 lutego o godzinie 18.00 w warszawskim Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala nr 144

W dyskusji udział wezmą:
dr Joanna Bednarek (Pracownia Pytań Granicznych UAM)
dr Karolina Krasuska (Ośrodek Studiów Amerykańskich UW)
dr Katarzyna Szumlewicz (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW)

Prowadzenie: dr Maciej Duda (Gender Studies UAM).

Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum (1984) ukazała się w Polsce prawie trzydzieści lat po wydawniczej premierze w Stanach Zjednoczonych. Na polskim rynku pojawiła się niemal równolegle z Mistyką kobiecości Betty Friedan (1963), która dla bell hooks była ważnym punktem odniesienia. Ta zbieżność skłania do namysłu nad miejscem i kondycją polskiego feminizmu. Nad jego możliwymi reprezentant(k)ami i poruszanymi problemami. hooks jednoznacznie twierdzi, że płeć nie jest ani jedynym, ani też pierwszym czynnikiem, który buduje hierarchiczne struktury społeczne, kształtuje formy dominacji i podporządkowania. Powyższe wyznaczać mają rasa, klasa, płeć i seksualność, które mogą wchodzić w różne konfiguracje, wzmacniać się, interferować. Ich skrzyżowania, przecięcia wyznaczają społeczne struktury i bariery.

W trakcie spotkania zastanowimy się, czy teorię hooks da się przełożyć na polskie realia. Czy proces urasowienia jest także polskim modelem wykluczenia, a jeśli tak, to na czym on polega? Czy polska feministka musi być wykształcona, ekonomicznie niezależna, czy też możemy usłyszeć głos feministki z małego miasta lub wsi? Jaki jest język polskiego feminizmu (kod wspólny i kody wykluczające) oraz jak powinna wyglądać solidarność feministek i feministów rozumianych jako masowy ruch prowadzący do społecznej zmiany?

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu dyskusji społeczno-kulturalnych „Feminaria”.
Wstęp wolny.