Kategoria gender w nauce

Komisja Rektorska do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji zaprasza na cykl seminariów pt. Kategoria gender w nauce. Podczas seminariów przedstawiona zostanie m.in. kategoria gender w socjologii, psychologii, prawie, literaturoznawstwie, filozofii, psychologii, historii, a także  najnowsze badania prowadzone w Polsce i na świecie prowadzone z uwzględnieniem perspektywy płci społeczno- kulturowej (gender).

Seminaria odbywać się będą w ostatnie środy każdego miesiąca. Pierwsze  seminarium na którym prof. dr hab. Renata Siemieńska wygłosi wykład nt. ROLA GENDER W TEORII I PRAKTYCE SPOLECZNEJ odbędzie się  26 lutego o godz .18.30 w sali 308 w budynku Starego BUW , Krakowskie Przedmieście 26/28 

Organizatorzy seminarium:  Komisja Rektorska do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz  Katedra UNESCO Kobiety- Społeczeństwo -Rozwój afiliowana przy IS UW.