Kategoria gender w nauce

Komisja Rektorska do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji zaprasza na cykl seminariów pt. Kategoria gender w nauce. Podczas seminariów przedstawiona zostanie m.in. kategoria gender w socjologii, psychologii, prawie, literaturoznawstwie, filozofii, psychologii, historii, a także  najnowsze badania prowadzone w Polsce i na świecie prowadzone z uwzględnieniem perspektywy płci społeczno- kulturowej (gender). Seminaria odbywać się będą w ostatnie środy […]