Zaproszenie: Płeć powstania warszawskiego

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz Narodowe Centrum Kultury serdecznie zapraszają na spotkanie wokół książki Weroniki Grzebalskiej „Płeć powstania warszawskiego”.

W spotkaniu udział weźmie autorka książki oraz dr Katarzyna Sierakowska, dr Adam Ostolski i dr hab. Paweł Rodak. Dyskusję poprowadzi Grażyna Latos.

Czas i miejsce: Czwartek 23 stycznia, godzina 18.00, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa

Choć kobiety stanowiły około 22% uczestników powstania warszawskiego i były zaangażowane niemal we wszystkie sfery podziemnej działalności, ich wysiłek wojenny nie został w pełni zintegrowany z głównonurtową historiografią zrywu. W podręcznikach szkolnych powstanki są całkowicie nieobecne, a w najważniejszych monografiach pojawiają się zazwyczaj w rolach drugoplanowych, niewymagających przywoływania szczegółowych danych biograficznych. Niniejsza książka jest próbą przywrócenia kobietom należnego im miejsca w historii powstania warszawskiego, jednak nie tyle przez proste „dodanie” informacji o nich do ogólnie znanej narracji o zrywie, ile przez zmianę kategorii, w jakich jest on opisywany i analizowany. Opierając się na dokumentach historycznych i materiałach biograficznych, autorka bada politykę płci powstania warszawskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że określone pojęcia męskości i kobiecości używane były z jednej strony do mobilizowania zarówno mężczyzn, jak i kobiet do wojennego wysiłku, z drugiej zaś – do jednoczesnego podtrzymywania tradycyjnego obrazu walki jako projektu męskiego.

O autorce:
Weronika Grzebalska – doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się historią feministyczną, a przede wszystkim płciowymi aspektami wojen i przemocy politycznej. Za pracę magisterską poświęconą uczestnictwu kobiet w powstaniu warszawskim otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Gender Studies IBL PAN oraz wyróżnienie specjalne w konkursie im. J.J. Lipskiego organizowanym przez Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”.