18-19 stycznia: warsztat z autoprezentacji

 

Serdecznie zapraszamy na warsztat z autoprezentacji!

Podczas zajęć prezentacje i wykłady trenerskie ograniczone są do niezbędnego minimum, natomiast gro pracy poświęcone jest na przygotowanie i prezentację wystąpień osób uczestniczących. Wystąpienie każdej osoby rejestrowane jest na kamerę, a następnie odtwarzane i szczegółowo analizowane w wymiarze budowanej wiarygodności, skuteczności i jasności przekazu, spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Część pracy poświęcona jest również pracy nad kwestiami związanymi z tremą – zastanawiamy się, jakie są ograniczające nas przekonania, które utrudniają i uniemożliwiają polubienie publicznych prezentacji.

Na całość treści nakładamy genderowe okulary i analizujemy:
– Czy kobiety i mężczyźni różnią się w sytuacji wystąpień publicznych?
– Czy jest coś takiego jak styl komunikowania się kobiet i mężczyzn?
– Co robić, żeby budować wiarygodność osobistą pomimo stereotypów płci?

Zasadnicza praca i wzrost umiejętności prezentacyjnych odbywa się poprzez system kompleksowej informacji zwrotnej, udzielanej zarówno przez pozostałych uczestników, jak i trenerkę.

Termin: 18-19 stycznia
Miejsce: IBL PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa
Cena za udział w warsztacie: 300zł
Zapisy prowadzi Grażyna Latos: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona

Cele warsztatu:
rozwój umiejętności prowadzenia skutecznej prezentacji, budowania wiarygodności i angażowania słuchaczy/ek,
refleksja na temat płci w sytuacji autoprezentacji,
przekazanie wiedzy dotyczącej zasad i warunków budowania skutecznego przekazu.

Prowadząca: Maja Branka – trenerka umiejętności psychospołecznych i antydyskryminacyjna, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, superwizorka pracowni genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Specjalizuje się w szkoleniach trenerskich oraz empowermentowych dla kobiet, prowadzi m.in. warsztaty z komunikacji oraz sztuki prezentacji i wystąpień publicznych. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadziła ponad 600 godzin warsztatów i konsultacji indywidualnych z zakresu prezentacji, przygotowując uczestniczki/ków do wystąpień podczas konferencji, wywiadów, wykładów. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na  Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi warsztaty genderowe i antydyskryminacyjne oraz z umiejętności społecznych i psychologicznych, tj. komunikacji interpersonalnej, facylitacji, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania zmianą.

Zalecane lektury:
– Barbaro de Natalia, Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Znak, Kraków 2005,
– Tannen Deborah, Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie, Warszawa 1995 i inne,
– Tokarz Marek, Argumentacja, Perswazja, Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP, Gdańsk 2006,
– Walsh Mary Roth (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku,  [wybrane rozdziały: część II, pyt. 4-5], Wydawnictwo IFiS PAN