18-19 stycznia: warsztat z autoprezentacji

  Serdecznie zapraszamy na warsztat z autoprezentacji! Podczas zajęć prezentacje i wykłady trenerskie ograniczone są do niezbędnego minimum, natomiast gro pracy poświęcone jest na przygotowanie i prezentację wystąpień osób uczestniczących. Wystąpienie każdej osoby rejestrowane jest na kamerę, a następnie odtwarzane i szczegółowo analizowane w wymiarze budowanej wiarygodności, skuteczności i jasności przekazu, spójności komunikacji werbalnej i […]