Rozmowa z Agnieszką Wróbel w GW

Wojciech Karpieszuk: „Ideologia gender jest pochodną marksizmu i nie wolno zapominać, że jest to nowy sposób walki klas. (…) Największą krzywdę, jaką radykalny feminizm wyrządza kobiecie, jest jej maskulinizacja. W efekcie sprowadza się kobietę do tego, by mogła zastąpić mężczyznę. Jest to niezgodne z jej naturą. Maskulinizacja istniała w marksizmie. Była bardzo silną cechą ideologii […]