Poza monogamią. Czy tak się da żyć?

Polecamy kurs mgr Katarzyny Michalczak „Poza monogamią. Czy tak się da żyć?”, który odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego UW i rozpocznie się 15 stycznia 2014 roku.

Więcej informacji>>