X Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet zapraszamy do udziału w X Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet, który jest częścią obchodów Międzynarodowej Kampanii16-dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. 

Trybunał będzie poświęcony zabójstwom na tle przemocy w rodzinie i wezmą w nim udział parlamentarzyści, przedstawiciele władzy wykonawczej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Trybunał odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej należącej do Sejmu RP. Wejście przez Nowy Budynek Poselski ul. Senacka 1  Warszawa (od strony Kancelarii Prezydenta Wiejska10). Planujemy, że obrady potrwają od godz.11.00 do 15.00.

W związku z wymogami Kancelarii Sejmu sporządzenia listy uczestników wchodzących na teren budynków sejmowych, prosimy o potwierdzenie udziału na adres: temida@cpk.org.pl