X Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet zapraszamy do udziału w X Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet, który jest częścią obchodów Międzynarodowej Kampanii16-dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet.  Trybunał będzie poświęcony zabójstwom na tle przemocy w rodzinie i wezmą w nim udział parlamentarzyści, przedstawiciele władzy wykonawczej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Trybunał odbędzie się w […]