Spotkanie: Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza 11 grudnia (środa) 2013 na panel pt „Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie”

Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, Ip., godzina 18

W panelu udział wezmą: Anna Artwińska, Agnieszka Mrozik, Eliza Szybowicz, Grzegorz Wołowiec (moderuje spotkanie)

Słowo „komunizm” rozumiane bywa niezwykle szeroko, oznacza nie tylko historyczne systemy polityczne, typ ustroju czy też doktrynę polityczną, ale odnosi się do znacznie szerszego zjawiska kulturowo-społecznego, przekraczającego swoje historyczne ramy czasowe. Po 89 roku komunizm zyskał nowe „życie po życiu” i wciąż generuje wiele współczesnych praktyk kulturowych. Chcemy zaprosić do dyskusji na temat relacji dwóch, wedle popularnego sądu antagonistycznych, elementów a więc rodziny i komunizmu. Nasza dyskusja naświetli nowe punkty wyjścia dla tej problematyki, odmienne również od wcześniej podejmowanych przez nas wątków opisujących doświadczenia komunizmu, sytuujące się pomiędzy perspektywą zbiorową (społeczną, narodową) a indywidualną (biograficzną i autobiograficzną), wnoszące nową jakość do kulturowej analizy polskiej „recepcji” komunizmu.

Spotkanie przygotowane we współpracy z Fundacją Róży Luksemburg