Nowy numer „Bez Dogmatu”: płeć w PRL oraz aborcja

Dwa główne działy najnowszego numeru kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu” dotyczą PRL-u i aborcji. W pierwszym m.in. rozmowa Piotra Szumlewicza z Małgorzatą Fidelis o Polsce Ludowej i porządku płci oraz artykuły Elizy Szybowicz, Magdaleny Grabowskiej i Agnieszki Mrozik poświęcone działaczkom komunistycznym i ich miejscu w historii ruchu kobiecego w Polsce. W drugim Izabela Desperak analizuje ostatnie […]

Kto się boi emancypacji kobiet? Relacja

5 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Feminaria”, które od 2009 roku organizowane są przez Fundację Gender Center oraz Instytut Badań Literackich PAN. W dyskusji „Kto się boi emancypacji kobiet? Wokół książki Susan Faludi Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciw kobietom” udział wzięły: Anna Dzierzgowska, dr Agnieszka Graff, dr Bożena Keff i dr Katarzyna Nadana-Sokołowska. Spotkanie […]

Rozmowa z Agnieszką Wróbel w GW

Wojciech Karpieszuk: „Ideologia gender jest pochodną marksizmu i nie wolno zapominać, że jest to nowy sposób walki klas. (…) Największą krzywdę, jaką radykalny feminizm wyrządza kobiecie, jest jej maskulinizacja. W efekcie sprowadza się kobietę do tego, by mogła zastąpić mężczyznę. Jest to niezgodne z jej naturą. Maskulinizacja istniała w marksizmie. Była bardzo silną cechą ideologii […]

Książka: Polish Literature in Transformation

„Polish Literature in Transformation”, edited by Ursula Phillips with the assistance of Knut Andreas Grimstad and Kris Van Heuckelom. (Polonistik im Kontext, Band 2). Berlin [et al.]: LIT Verlag, 2013, 320pp. Consisting of a substantial introduction by the main editor and seventeen other essays, this book emerged from the conference “Polish Literature Since 1989” held […]

Zaproszenie: Zabawa w kotka i myszkę

Grupa terapii przez teatr, działająca przy Centrum Praw Kobiet i prowadzona przez Dagnę Ślepowrońską zaprasza dziś na swoje przedstawienie. Sztuka jest zapisem sytuacji z sądów, do których biorące udział w spektaklu kobiety zgłaszały się po ratunek w związku z przemocą domową. Czy otrzymały pomoc? Czy potraktowano je poważnie? Czy też rozprawa sądowa była tylko kontynuacją […]

Poza monogamią. Czy tak się da żyć?

Polecamy kurs mgr Katarzyny Michalczak „Poza monogamią. Czy tak się da żyć?”, który odbędzie się w ramach Uniwersytetu Otwartego UW i rozpocznie się 15 stycznia 2014 roku. Więcej informacji>>

Konferencja: Kobieca Jakość Polityki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kobieca Jakość Polityki”, która odbędzie się 7 grudnia 2013 roku w Katowicach w godzinach 9:00-16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wśród Uczestniczek rozlosowane rozstaną atrakcyjne nagrody, takie jak weekend w SPA oraz książki o tematyce przywództwa kobiet. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji>> […]

X Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet zapraszamy do udziału w X Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet, który jest częścią obchodów Międzynarodowej Kampanii16-dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet.  Trybunał będzie poświęcony zabójstwom na tle przemocy w rodzinie i wezmą w nim udział parlamentarzyści, przedstawiciele władzy wykonawczej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Trybunał odbędzie się w […]

Warsztat z autoprezentacji

Serdecznie zapraszamy na warsztat z autoprezentacji! Podczas zajęć prezentacje i wykłady trenerskie ograniczone są do niezbędnego minimum, natomiast gro pracy poświęcone jest na przygotowanie i prezentację wystąpień osób uczestniczących. Wystąpienie każdej osoby rejestrowane jest na kamerę, a następnie odtwarzane i szczegółowo analizowane w wymiarze budowanej wiarygodności, skuteczności i jasności przekazu, spójności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. […]

Spotkanie: Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN zaprasza 11 grudnia (środa) 2013 na panel pt „Komunizm w rodzinie, rodzina w komunizmie” Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144, Ip., godzina 18 W panelu udział wezmą: Anna Artwińska, Agnieszka Mrozik, Eliza Szybowicz, Grzegorz Wołowiec (moderuje spotkanie) Słowo „komunizm” rozumiane bywa niezwykle szeroko, oznacza nie […]

keep looking »