Apel Poległych

W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet zapraszamy do przyłączenie się do Apelu Poległych.

25 listopada spotykamy się o godzinie 16.00 na Pl. Zamkowym, aby oddać hołd kobietom, które poniosły śmierć z rąk swoich bliskich.

Jeśli to możliwe, prosimy o ubranie się na czarno i przyniesienie znicza, które wspólnie zapalimy jako głos sprzeciwu wobec przemocy domowej.

Wydarzenie to zainauguruje działania CPK prowadzone w ramach kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy z Względu na Płeć”. Informacje również na stronach: www.cpk.org.pl oraz www.facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet