Warsztat r.pr. Karoliny Kędziory „Prawo antydyskryminacyjne: teoria i praktyka społeczna”

Zapraszamy do udziału w weekendowym warsztacie r.pr. Karoliny Kędziory „Prawo antydyskryminacyjne: teoria i praktyka społeczna”. 

 Celem warsztatu jest kompleksowe omówienie zagadnienia zasady równego traktowania w dokumentach prawnych – zarówno tych obowiązujących na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Punktem wyjściowym będzie omówienie zasady niedyskryminacji zawartej w systemach prawnych ONZ i Rady Europy. Szczególny nacisk położony zostanie jednak na system prawny Unii Europejskiej, w której zasada równości jest jedną z naczelnych zasad. Szczegółowo zostaną omówione wspólnotowe akty prawne regulujące zakaz dyskryminacji z takich powodów jak płeć, rasa i pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, czy religia. Przybliżone zostaną najważniejsze definicje dyskryminacji oraz obszary, w których obowiązuje zakaz nierównego traktowania. Celem warsztatu będzie również zaprezentowanie najważniejszych regulacji prawnych oraz rozwiązań instytucjonalnych w obszarze równego traktowania w Polsce.

 Karolina Kędziora – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Współautorka książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” (II Wydanie) C.H. Beck. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka prawa antydyskryminacyjnego brytyjskiej organizacji Interights i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (Willa Decjusza).

Cena udziału w warsztacie wynosi 300zł.  

Czas: 7-8 grudnia 2013

Miejsce:  Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa

Zapisy prowadzi mgr Grażyna Latos: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona

Harmonogram kolejnych warsztatów:
4-5. 01 – Marcelina Przeździęk, Praca głosem podczas wystąpień publicznych
18.-19. 01– Maja Branka, Autoprezentacja
1-2. 02 – Marta Rawłuszko, Skuteczne rzecznictwo na rzecz równości
15-16. 02 – Aleksandra Józefowska, prawa reprodukcyjne

Warsztaty odbywają się w ramach nowego projektu edukacyjnego Fundacji Gender Center, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowych studiów Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming – Eupraksia.