Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Zespół Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym UW serdecznie zaprasza na dyskusję nad wyborem prac Anny Żarnowskiej pt.: „Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku” i perspektywami uprawiania historii kobiet. Uwagi o książce wygłosi dr hab., prof. UW Grażyna Szelągowska (IH UW), a refleksję […]