Eupraksia – Prawo antydyskryminacyjne: teoria i praktyka społeczna. Warsztat

Zapraszamy do udziału w weekendowym warsztacie r.pr. Karoliny Kędziory „Prawo antydyskryminacyjne: teoria i praktyka społeczna”.   Celem warsztatu jest kompleksowe omówienie zagadnienia zasady równego traktowania w dokumentach prawnych – zarówno tych obowiązujących na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Punktem wyjściowym będzie omówienie zasady niedyskryminacji zawartej w systemach prawnych ONZ i Rady Europy. Szczególny nacisk położony zostanie […]