Cykl: „Uwierzyć w Muzeum?”

• Uwierzyć – gdzie? W muzeum, bo właśnie na terenie Muzeum Historii Żydów Polskich będzie można przekonać się, czy źródłowe teksty religijne mają jakiekolwiek odniesienie do problemów, które nas obchodzą. • Uwierzyć w co? W Muzeum, które stanie się dzięki temu nie tylko opisem przeszłości, ale miejscem namysłu nad nami samymi i kryzysami naszych czasów. […]