Warsztaty Historii Kobiet w Krakowie

FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET serdecznie zaprasza na WARSZTATY HISTORII KOBIET, które odbędą się w Krakowie w dniach 12- 13 oraz 26- 27 października 2013 r. – dziś ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń!

Wobec niewidoczności kobiet w historii nauczanej w szkołach i niedoceniania dorobku emancypantek na rzecz równości, proponujemy edukatorkom pracującym w województwie małopolskim warsztaty historii kobiet, których celem jest:
– pogłębienie wiedzy o historii kobiet i ich dorobku na rzecz równości,
– refleksja na temat sposobów mówienia o kobietach i ich opisywania – w przeszłości i współcześnie,
– wzmocnienie umiejętności wdrażania wiedzy nt. historii kobiet do działań edukacyjnych.

DLA KOGO
Do udziału w warsztatach historii kobiet zapraszamy kobiety mieszkające w województwie małopolskim, edukujące młodzież i dorosłych o historii, obywatelstwie, różnorodności i równości: np. nauczycielki historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, studentki i doktorantki historii, politologii, socjologii, archiwistki, przewodniczki miejskie po Krakowie, działaczki organizacji pozarządowych, pracowniczki muzeów i innych instytucji kultury.

TECHNIKALIA
Warsztaty odbędą się w centrum Krakowa w dn. 12- 13 oraz 26-27 października 2013 r. (sobota-niedziela) w godz. 9- 16.30. Zajęcia prowadzone będą w 16- osobowej grupie.Uczestniczki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 4-dniowych warsztatów, a także materiały edukacyjne przydatne w dalszej pracy edukacyjnej. Udział w warsztatach jest nieodpłatny dzięki współfinansowaniu projektu przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zapewniamy catering podczas przerw kawowych oraz przerw obiadowych. UWAGA: Uczestniczki dojeżdżają na seminarium na koszt własny. Nie zapewniamy noclegów uczestniczkom seminarium.

Więcej informacji: przestrzenkobiet.pl