Dyskusja: Gender i islam

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy dyskryminacja kobiet stanowi nieodłączny element islamu? Czy islam w istotny sposób różni się pod tym względem od innych religii – a w szczególności od chrześcijaństwa? Za jaką polityką wobec mniejszości islamskich w krajach zachodnich powinniśmy się opowiadać, biorąc pod uwagę, że realnie religia często pociąga za sobą […]