Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku – spotkanie w Warszawie

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz fundacja Gender Center serdecznie zapraszają na spotkanie wokół książki Agnieszki Mrozik

Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku 

17 czerwca, godz. 17.00
Nowy Świat 72, sala 144

W dyskusji udział wezmą:
Przemysław Czapliński
Agnieszka Graff
Inga Iwasiów

Prowadzenie: Kazimiera Szczuka

Książka poświęcona jest procesom przemian tożsamości kobiet w Polsce po 1989 roku, zarejestrowanym we współczesnych tekstach kultury: w literaturze pięknej, (auto)biografistyce, kulturze popularnej, publicystyce. Moment przecięcia ról genderowych i narodowych jest tu kluczowy: pytaniu o rolę kobiet w warunkach polskiej demokracji po 1989 roku towarzyszy pytanie o to, czym różni się ona od roli wyznaczanej Polkom w poprzednich okresach historycznych, oraz o działania, które one same podejmują w celu wypracowania całkiem nowych ról – tych na miarę sytuacji, w której znajduje się dziś Polska. Analizy tożsamości kobiet usytuowane są na szerszym tle przemian, którym podlega całe polskie społeczeństwo, rzucone po 1989 roku na głębokie wody wolnego rynku, globalnej polityki, a zarazem uwikłane w wewnętrzne spory wokół historii, pamięci, tradycji.

Autorka korzysta z narzędzi krytyki feministycznej do analizy tekstów literackich autorstwa kobiet, ale też do analizy samego dyskursu feministycznego w Polsce po 1989 roku. Śledząc mechanizmy konstruowania społecznych ról kobiet, tropi uwikłanie owych ról w relacje władzy, od której nie jest wolny także feminizm.