Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat genderowy!

W weekend 1-2 czerwca w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, w ramach zajęć na Podyplomowych Studiach Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming, odbędzie się warsztat dotyczący rzecznictwa i działań rzeczniczych skierowanych do administracji publicznej oraz udziału w debatach. Podczas warsztatu rozwijane będą praktyczne umiejętności budowania argumentów i prowadzenia polemiki.

Osoby zainteresowane bezpłatnym wzięciem udziału w warsztacie proszone są o skontaktowanie się z koordynatorką studiów: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona

O prowadzącej:
Marta Rawłuszko – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studiów Europejskich University of Exeter w Wielkiej Brytanii, słuchaczka w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. W latach 2005 – 2008, specjalistka ds. równości płci w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce zaangażowana m.in. w projekt Gender Index. Konsultowała pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika UNDP „Polityka równości płci w praktyce” oraz koordynowała przygotowanie raportu „Polityka równości płci. Polska 2007″. Współautorka poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W latach 2008 – 2009 doradzała Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obszarze wzmacniania zasady równości płci. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP, prowadzi szkolenia z zakresu równości płci oraz umiejętności miękkich (wystąpienia publiczne, prowadzenie debat, facylitacja) dla administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Wykładowczyni studiów podyplomowych „Społeczno-kulturowa tożsamość płci” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

O Podyplomowych Studiach Strategie zmian na rzecz równości. Gender Mainstreaming:
Studia są projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center i powstały jako kontynuacja wcześniejszego, półrocznego projektu Szkoła Gender Mainstreaming, oraz jako odpowiedź na ogromne zainteresowanie studentek Gender Studies polityką równości płci oraz jej zastosowaniem w konkretnym obszarze problemowym.

Gender mainstreaming, czyli włączanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki, jest strategią, która pozwala na włączenie nieobecnych lub marginalnych wątków czy grup w obszar działań polityki państwa, w tym polityki społecznej, edukacji, rynku pracy oraz usług. Strategia ta ma zapewnić jak największą efektywność prowadzonych działań i programów poprzez wprowadzanie mechanizmów niwelujących potencjalnie nierówne lub negatywne ich oddziaływanie na jedną z płci lub na grupy mniejszościowe, np. kobiety, migrantów lub osoby z niepełnosprawnościami. Jej celem jest transformacja struktur społecznych i instytucjonalnych tak, aby zapewniały one równe traktowanie wszystkich obywateli, jak też ich równy dostęp do praw oraz instytucji, w tym pełne wykorzystanie ich potencjału intelektualnego i zawodowego, które przyczyni się do budowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.

Celem studiów jest wyposażenie studentek i studentów w kompleksową interdyscyplinarną wiedzę z obszaru polityki równościowej, wiedzy o kulturowej i społecznej tożsamości płci oraz analizy genderowej.