Animalia: Wykład Prof. Kate Soper

Prof. Kate Soper (London Metropolitan University) – ‚Resisting and reclaiming „nature” in gender and animal studies: a re-evaluation’ („Natura” odrzucana i odzyskiwana na przykładzie gender i animal studies – reewaluacja)

Profesor Soper ma zamiar zaprezentować wybrane krytyczne stanowiska wobec koncepcji natury (i natur) w odniesieniu do gender i animal studies. Skoncentruje się na napięciach pomiędzy tymi, którzy przyjmują realistyczną i pełną szacunku perspektywę względem natury i tymi, którzy podkreślają niestabilność tego pojęcia i odrzucają je z powodu przybierania przez nie charakteru normy kulturowej.

Wykład będzie tłumaczony symultanicznie.

23.05, g. 18:00
(Pałac Staszica)
s. 144

Czym są Animalia?