Animalia: Wykład Prof. Kate Soper

Prof. Kate Soper (London Metropolitan University) – ‚Resisting and reclaiming „nature” in gender and animal studies: a re-evaluation’ („Natura” odrzucana i odzyskiwana na przykładzie gender i animal studies – reewaluacja) Profesor Soper ma zamiar zaprezentować wybrane krytyczne stanowiska wobec koncepcji natury (i natur) w odniesieniu do gender i animal studies. Skoncentruje się na napięciach pomiędzy […]