Spotkanie: Wokół książki „Płeć i naród. Trans/ lokacje” (seria Lupa Obscura)

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, fundacja Gender Center i Ośrodek Studiów Amerykańskich UW serdecznie zapraszają na spotkanie wokół książki Karoliny Krasuskiej Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy.

Czas i miejsce: 21.05, g. 18, IBL, Nowy Świat 72, s. 144

W dyskusji udział wezmą: Tomasz Basiuk, Bożena Chołuj, Agnieszka Weseli Furja. Prowadzenie: Katarzyna Czeczot.

Płeć i naród w perspektywie porównawczej ukazuje, jak mówienie o płci i narodzie krzyżuje się, tworząc zaskakujące i wywrotowe sprzężenia. W jaki sposób kategoria narodu pomaga Włastowi tekstualnie odegrać transmęskość? Jak dzięki konkretnym inscenizacjom płci publikacja Ballad hebrajskich Lasker-Schüler wpisuje się w rzekomo etnicznie neutralny niemiecki Ekspresjonizm? Co zyskujemy poprzez genderowe spojrzenie na prezentowany przez Loy nowy ideał etnicznego „skundlenia”, który ma zająć miejsce „czystej anglosaskości”? Tytułowe „trans/lokacje” to zatem „tranzycja” rozumiana jako zmiana płci, to (genderowe) przesunięcia w ramach kategorii narodu możliwe dzięki mniejszościowej pozycji etnicznej, to rezultat geograficznych przemieszczeń pozwalających na nowe transnarodowe i płciowe konfiguracje. W rezultacie opierając się na najnowszych osiągnięciach teorii genderowej oraz teorii intersekcjonalności, Płeć i naród: Trans/lokacje stanowi nowatorskie ujęcie transpłciowości Piotra Odmieńca Własta, syjonistycznych wzorców płci w tekstach Else Lasker-Schüler i transnarodowości Miny Loy.

Karolina Krasuska – adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, współpracuje z Zespołem „Literatura i Gender” IBL PAN i Krytyką Polityczną. Obecnie stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz UW w ramach Programu „Nowoczesny Uniwersytet”. Jej zainteresowania obejmują: teorię gender/queer, metodologię kulturoznawstwa, żydowskość w literaturze północnoamerykańskiej, komparatystykę literacką. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Anglistyki i w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat obroniła na wydziale kulturoznawstwa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2010). W latach 2005-2007 była członkinią grupy badawczej „Płeć jako kategoria wiedzy” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Przełożyła Uwikłanych w płeć Judith Butler.