Animalia: nowa perspektywa badawcza w humanistyce?

Animal studies – nowa perspektywa badawcza w humanistyce? W Instytucie Badań Literackich PAN, w ramach trwającego od kilku miesięcy cyklu wykładów „Animalia”, odbędzie się spotkanie dla wszystkich zainteresowanych problematyką studiów nad zwierzętami w badaniach nad kulturą. Anna Barcz i Dorota Łagodzka, autorki projektu „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” (NCN), przedstawią […]