Konferencja: Dziewczyny: riotgrrrls, cwaniary, tricksterki, łobuziary

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej ,,Dziewczyny: riotgrrrls, cwaniary, tricksterki, łobuziary”.

Organizatorki chcą sprawdzić, co się stanie, gdy figurę dziewczyństwa raz jeszcze uwolnimy z oków urynkowionej wyobraźni, kojarząc ją raczej z pewnym stanem umysłu, postawą egzystencjalną, nieco nadużywanym, a jednak ważnym pojęciem subwersji. Bo nie chodzi wcale o frontalny atak, lecz pluralne mikropolityki oporu, drobne wyrwy i nadszarpnięcia systemu: formuły działania poszerzające przestrzeń codzienności nieskolonizowaną przez formy życia późnego kapitalizmu. W końcu obok, na marginesie, niekiedy w poprzek nośnych teorii i płonnego radykalizmu grasują cwaniary, tricksterki, łobuziary, które swoją niezgodę na patriarchat, heteronormę i ultraliberalizm manifestują w sposób zaskakujący lub nieoczywisty, łącząc społeczny krytycyzm z samoafirmacją.

Czas i miejsce:
8 czerwca 2013, godz. 9.00-19.30
Sala multimedialna Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Pl. Małachowskiego 2

Call for papers:
Tematy i abstrakty wystąpień do 1200 znaków znormalizowanego tekstu prosimy przesyłać na adres tricksterki@gmail.com. Ostateczny termin przysyłania abstraktów – 10 maja b.r. Wyniki selekcji – 15 maja.

Wszyscy chętni, których abstrakty zostaną zakwalifikowane, zobowiązani są do podpisania zgody na rejestrację i upublicznienie ich wystąpień w ramach materiałów informacyjnych programu ,,Otwarta Zachęta”.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książkowej, za redakcję naukową wyselekcjonowanych tekstów odpowiada dr Iwona Kurz.

Konferencja podzielona zostanie na trzy panele tematyczne:

panel teoretyczny: literatura i filozofia
moderator: dr Błażej Warkocki (IFP UAM)
– wpływy i kontynuacje między feminizmem drugiej fali i trzeciej fali: trzecia fala jako korektura, radykalizacja lub odrzucenie projektu drugiej fali, analiza historii zachodniego feminizmu, analiza porównawcza polskiego feminizmu współczesnego
– trzecia fala a postfeminizm
– mapa pojęciowa trzeciej fali: heterogeniczność, teorie queer, postkolonializm, posthumanizm, przeformułowanie kwestii reprezentacji
– literackie figuracje dziewczyny/cwaniary/tricksterki/łobuziary
– dziewczyńskie strategie narracyjne i estetyczne
– związki literatury dziewczyńskiej z feministyczną/genderową/queerową/intersekcjonalną krytyką literacką

panel estetyczny: realizacje artystycznych w obrębie sztuk audiowizualnych
moderatorka: dr Iwona Kurz (IKP UW)
– (auto)afirmacja seksualności w sztukach plastycznych
– pornografia rozpatrywana pod kątem sprawczości i empowermentu
– dziewczyństwo w filmie, muzyce, performensie
– moda a trzeciofalowe tożsamości
– trzecia fala w mediach i popkulturze

panel społeczny: aktywizm – zbiorowe i indywidualne formy działania
moderatorka: dr Ewa Majewska (Gender Studies UW, IK UJ)
– analiza projektów relacyjnych
– mikropolityki oporu, strategie subwersji
– alternatywy i subkultury: DIY, ziny, kolektywy, nienormatywne wspólnoty, ekofeminizm
– różne postacie cyberfeminizmu, hakerstwo
– utopistyka feministyczna

Podsumowaniem konferencji będzie debata z udziałem moderatorów i moderatorek oraz gości specjalnych: dr Joanny Bednarek (PPG UAM), dr Roberta Pruszczyńskiego (ILP UW)

Opiekunem naukowym konferencji jest prof. Magdalena Środa z IF UW.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wsparcia organizacyjno-finansowego udzielili:
Samorząd studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Koło naukowe ,,Czarny Kwadrat” IHS UW
Partnerzy i matronaty medialne:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Fundacja Sztuczna
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Heinricha Bölla

Organizatorki: Kamila Kolebacz (IF UW), Clara Zgoła (MISH UW)

Projekt graficzny: Maja Karina Rozbicka

Identyfikacja wizualna: Zuzanna Janisiewicz