Spotkanie: Problem religii w polskich dziennikach intymnych

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz fundacja Gender Center zapraszają na promocję książki dr Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej (IBL PAN) „Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg”, inicjującą serię wydawniczą Lupa Obscura redagowaną przez zespół Literatura i Gender przy IBL PAN pod kierownictwem dr Moniki Rudaś-Grodzkiej.

W dyskusji panelowej prowadzonej przez dr Tomasza Żukowskiego, poświęconej związkom polskiej intymistyki z myślą religijną i doświadczeniem mistycznym, a także możliwościom interpretacji intymistyki i doświadczenia religijnego w perspektywie gender udział wezmą prof. dr hab. Stanisław Obirek, dr hab. Paweł Rodak oraz dr Sebastian Duda.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 kwietnia o godzinie 18.00.

Miejsce: ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa, Poland, sala 144

O książce:
Książka jest poświęcona interpretacji pism intymnych S. Brzozowskiego, K. L. Konińskiego i H. Elzenberga i zawartej w nich myśli religijnej autorów w szerokim kontekście intymistyki polskiej XIX i XX wieku oraz francuskiej refleksji o dzienniku jako gatunku piśmienniczym. Ukazuje głęboki związek pomiędzy rozumieniem/konstruowaniem własnej tożsamości w dziennikach a oryginalną filozofią religii/teologią tych myślicieli. Poszczególne jej tezy są ugruntowane w badaniu formy, jaka jest dziennik intymny, i jej znaczeń ustalonych nie tylko w refleksji literaturoznawczej, ale także antropologicznej, socjologicznej czy psychoanalitycznej. Próbując uchwycić stosunek autorów do religii – bardzo osobisty i powiązany z całym ich życiem, nie tylko namysłem teoretycznym – autorka posługuje się w pracy kategorią ja dziennika intymnego, rozumiejąc je nie tylko jako „ja” stematyzowane w dzienniku, ale przede wszystkim jako ja implikowane tekstu. Taka perspektywa badawcza pozwoliła jej wypracować szereg ciekawych tez na temat roli dziennika w życiu tych autorów i z tej perspektywy zbadać ich rozumienie religii. Jest to perspektywa twórcza i inspirująca, bo pozwalająca wyjść po za to, co w tekście oczywiste, ku interpretacji jego głębokich struktur znaczeniowych.