Call for Papers: Epistemologie feministyczne

Epistemologie feministyczne – kwestia poznania i produkcji wiedzy z perspektywy feminizmów

Drogie autorki i autorzy oraz osoby piszące, aktywnie rozbijające granice podziału płci. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia kolejnego numeru „Praktyki Teoretycznej” (10/2013). Proponujemy, by numer ten stał się okazją do krytycznej rewizji dotychczasowych nurtów feminizmu. Niedawne wtargnięcie materializmu, marksizmu i posthumanizmu w polskie debaty feministyczne uznajemy za dokonane. W związku z tym naglącą stała się kwestia przeformułowania i dyskusji kluczowych kwestii związanych tak z teorią feministyczną, jak i feministyczną praktyką akademicko-teoretyczną, strategiami produkcji wiedzy oraz krytykami i analitykami wiedz usytuowanych. Nawiązując do dziedzictwa Donny Haraway, Seyli Benhabib, Adrienne Rich, Judith Butler, bell hooks, Iris Marion Young i wielu innych autorek, chcemy zająć się kwestiami ucieleśnienia i solidarności w świecie przekraczającym podziały i zarazem potęgującym nierówności. Ludzkie i nieludzkie wyznacza współcześnie jeden z głównych podziałów; to, co kobiece, jest jednym z jego głównych elementów, zaś dyskurs feministyczny stanowi tego podziału matrycę – jak się już okazało, niezwykle produktywną.

Zachęcamy do przyjrzenia się strategiom kontekstualizowania i przekraczania granic między dyscyplinami z perspektywy kategorii usytuowania wiedzy. Zależy nam na artykulacji umiejscowienia i kontekstu autorki nie tylko poprzez deklarację jej afiliacji i nazwiska, ale przede wszystkim poprzez wspieranie prób wykraczania poza biały heteroseksualny podmiot z klasy średniej, zamieszkujący obszary centrum.

Zapraszamy również do zgłaszania tekstów z zakresu szeroko rozumianej estetyki, krytyki sztuki oraz utopistyki. Marginesy feminizmów, łączcie się!

Szczegóły.