Konferencja: Być świadkiem Zagłady

W dniach 22–23 kwietnia Żydowski Instytut Historyczny wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN organizuje międzynarodową konferencję naukową „Być świadkiem Zagłady“ W 70. rocznicę powstania w warszawskim getcie. Konferencja dedykowana jest pamięci Szmula Zygielbojma – polityka Bundu, a od 1942 członek Rady Narodowej RP w Londynie.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Więcej informacji i program>>