Seminarium: Eskalacja przemocy nacjonalistycznej

Kampania Przeciw Homofobii pod patronatem Krytyki Politycznej zapraszają na seminarium: ‚ESKALACJA PRZEMOCY NACJONALISTYCZNEJ – ROLA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W JEJ ZWALCZANIU’ Seminarium ma na celu otwarcie debaty publicznej na temat nasilania się agresywnych zachowań ze strony nacjonalistycznych ruchów narodowych w sferze publicznej. Coraz powszechniej występujące zjawiska  takie jak zakłócanie debat, niszczenie mienia aktywistów   […]