Spotkanie: Sorry, Polsko!

Wokół książki Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku, redakcja Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012

Spotkanie: 21 marca 2013 r., godz. 19.00
Instytut Teatralny w Warszawie (ul. Jazdów 1)

„Sorry, Polsko!”. XX wieczna Polska bezlitośnie rozebrana, obnażona i rozpoznana

Polska dramatyczna to projekt Katedry Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego pierwszym efektem jest publikacja zawierająca kulturowe analizy wzorców wspólnotowych, ustanawianych, umacnianych i kwestionowanych przez dramat rozumiany jako istotne narzędzia wytwarzania metakomentarza społecznego oraz kolektywnych i indywidualnych trybów postępowania. Nie jest to jedynie propozycja alternatywnych dziejów polskiego dramatu, opowiedzenie jego historii nieco na opak i pod włos. Polska dramatyczna 1  to przede wszystkim analiza tekstów dramatycznych, które przyczyniają się do konstruowania i dekonstruowania polskości jako jednej z kategorii tożsamościowych. To z konieczności wstępny szkic tego nieprzerwanego dialogu, który toczy się w Polsce między poetyką a polityką kultury.

 Zamieszczone w książce artykuły to zaledwie kilka przykładowych możliwych ujęć najbardziej specyficznych dla polskiej kultury mechanizmów tworzenia wspólnoty, metod zbiorowej interakcji i grupowego działania. Chcieliśmy z jednej strony ocalić od zapomnienia te dramaty, które z dzisiejszej perspektywy nabierają nowego znaczenia, z drugiej zaś wypróbować w działaniu kilka niekanonicznych, choć niepozbawionych racji bytu, metodologii badawczych, demonstrując na wybranych przykładach alternatywne metody doboru i zestawienia materiałów oraz analizowania ich kontekstów. Wyszliśmy bowiem z założenia, że tylko wtedy kiedy demonstracyjnie odejdziemy od utartych sposobów konceptualizowania historii polskiego dramatu, zyskamy jedyną w swoim rodzaju szansę, żeby z proponowanych przez nas – niekiedy nieoczekiwanych – zdarzeń wyłonił się nieznany dotąd obraz Polski dramatycznej.

Spotkanie promujące książkę Polska dramatyczna 1 będzie okazją do spotkania z nami i naszymi gośćmi, poznania Polski, jaką widzimy i rozmowy o Polsce, która nas olśniewa i boli.

Ewa Bal, Śląsk swój i obcy. Między natywizmem a postnacjonalizmem
Wojciech Baluch, Rodzina w przebudowie
Mateusz Borowski
, Szkoła obywatelska
Łucja Iwanczewska
, Dziecko jest ojcem człowieka, dziecko jest ojcem Polski – filiacyjny projekt polskiej dramatyczności
Dariusz Kosiński, W Polsce, czyli nigdzie, tu
Małgorzata Sugiera
, Autorytet dramatu
Wanda Świątkowska,
Grzebanie po polsku