Konferencja: Animalia-Anomalia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Animalia-Anomalia organizowanej przez

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki Sekcję Dawną Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się 19.04.2013 r. w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, Franciszkańska 1/5).

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom wyobrażeń zwierząt w sztuce i kulturze, ich przeobrażeniom, symbolice i wydźwięku dekoracyjnym. Osobna sekcja poświęcona zostanie także istotom fantastycznym, odmieńcom i hybrydom, które zadziwiały ludzi na przestrzeni wieków.

Formularz

Zaproszenie