Animalia: Ludzkie zoo

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Animalia”. Tematem wykładu będą spektakle kulturowe oparte na strategiach konstruowania i reprezentacji „Dzikiego” w kulturze Zachodu. Przywołane zostaną praktyki performatywne stosowane podczas wystaw światowych, występów cyrkowych, prywatnych pokazów organizowanych dla wyselekcjonowanej publiczności, za pomocą których budowano wizerunek „freaka”. Na przykładach takich jak „ludzkie zoo w Hamburgu” zrekonstruowane zostaną tendencje społeczne i polityczne, na które odpowiedzią były pokazy osobliwości w ich odtworzonym 1:1 naturalnym otoczeniu. Kontrapunktem dla historycznej rekonstrukcji zjawiska „ludzkiego zoo” będzie projekt Charlesa Frégera „Wilder Mann ou la figure du sauvage”, przywołującego różne kulturowe realizacje współczesnych maskarad, podczas których społeczność wciela się w „Dzikiego”, odwołując się do swoich lokalnych narracji.

Wykład przedstawi Justyna Lipko-Konieczna doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk, Instytut Kultury Polskiej UW

Następnego dnia, czyli 15.03, wyświetlony zostanie film: Dzikie dziecko reż. François Truffaut. Miejsce Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144. Na projekcję filmu zapraszamy na godz. 18.00.