Animalia: Ludzkie zoo

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Animalia”. Tematem wykładu będą spektakle kulturowe oparte na strategiach konstruowania i reprezentacji „Dzikiego” w kulturze Zachodu. Przywołane zostaną praktyki performatywne stosowane podczas wystaw światowych, występów cyrkowych, prywatnych pokazów organizowanych dla wyselekcjonowanej publiczności, za pomocą których budowano wizerunek „freaka”. Na przykładach takich jak „ludzkie zoo w Hamburgu” zrekonstruowane zostaną tendencje […]