Warsztat antydyskryminacyjny dla studentów i studentek prawa

Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Dialog Społeczny zapraszają studentki i studentów wydziałów prawa na bezpłatny warsztat antydyskryminacyjny.

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń oraz działania mechanizmu dyskryminacji. Nauczą się rozpoznawać źródła i formy dyskryminacji w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na płeć, orientację psychoseksualną i pochodzenie etniczne. Nabędą umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i reagowania w sytuacjach dyskryminacji. Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi.

Warsztat odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2013 r. (od 9:00 do 17:00) w Fundacji Fundusz Współpracy przy ul. Górnośląskiej 4a w Warszawie.

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2013 r.

Więcej informacji i zgłoszenia>>