Warsztat antydyskryminacyjny dla studentów i studentek prawa

Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Dialog Społeczny zapraszają studentki i studentów wydziałów prawa na bezpłatny warsztat antydyskryminacyjny. Uczestniczki i uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę na temat powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń oraz działania mechanizmu dyskryminacji. Nauczą się rozpoznawać źródła i formy dyskryminacji w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na płeć, orientację psychoseksualną […]