Zaproszenie: Gala „Wyróżnienia Białej Wstążki 2012”

W imieniu Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier mamy zaszczyt zaprosić na Galę „Wyróżnienie Białej Wstążki 2012” oraz towarzyszący jej panel dyskusyjny pt. „Mężczyźni przeciwdziałają przemocy ekonomicznej wobec kobiet”. Wśród panelistów pojawi się m. in. .: Robert Damski (Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej).

Gala odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Teatrze Kamienica (Warszawa, Al. Solidarności 93). Wydarzenie uświetni występ zespołu KOLEDZY.

Po raz kolejny „Wyróżnieniem Białej Wstążki” zostaną uhonorowani mężczyźni, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji. Wyróżnienia wręczane będą w ośmiu kategoriach: wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, instytucji i organizacje pomocowe, osoby publiczne, instytucje publiczne, pracodawca-sponsor, osoby prywatne, media.

Z największą przyjemnością informujemy, że tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk oraz nadinspektor Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.

R.S.V.P. do 5 grudnia 2012 roku na adres: julianna.otreba@cpk.org.pl.