Małe książki o ważnych sprawach – relacja

W czwartek, 22 listopada, odbyło się kolejne feminarium. Spotkanie zatytułowane „Małe książki o ważnych sprawach” poświęcone było literaturze dla dzieci i młodzieży.  W dyskusji wzięły udział: Anna Czernow (Wydział Polonistyki UW), dr Bożena Keff (Żydowski Instytut Historyczny), Marta Konarzewska (kwartalnik „Furia”). Feminarium poprowadziła Grażyna Latos, koordynatorka Podyplomowych Studiów Gender Mainstreaming IBL PAN. Na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej książek przeznaczonych dla […]